Kascommissie

De Kascommissie is een commissie van de Algemene Leden Vergadering van de SPIL, die elk jaar in september benoemd wordt op de BestuurswisselALV. Anders dan de meeste andere SPIL-commissies, organiseert de KasCommissie geen activiteiten. De taken van de KasCommissie staan gespecificeerd in de statuten van de vereniging, maar komen er kortweg op neer dat zij de ALV halfjaarlijks adviseert over het functioneren van de penningmeester. Twee weken voor de Tussentijdse ALV worden de winst en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en de balans gecontroleerd op boekhoudkundige juistheid. In een zwaarwegend advies naar de ALV doet de kascommissie vervolgens verslag van haar bevindingen, al waarop de ALV kan kiezen bestuursleden al dan niet te dechargeren.

KasCommissie:
Eveline Lambooij
Lisanne Trouw
 

Contact

Uw naam
Geen naam

Uw Email
Geen (geldige) email

Bericht
Geen bericht.


Invalid Input

Opening hours

Openings hours
 
Leiden: Elke dag van 11:00 - 17:00
 
The Hague: 
Maandag 12.00-17.00
Dinsdag Closed
Woensdag 12.00-17.00
Donderdag 10.00-17.00
Vrijdag 12.00-16.00
Weekend Closed