SPIL-Panel The Day After

Het zal het algehele gevoel van ontluistering zijn geweest, dat een zo grote, verblufte groep politiek geïnteresseerden naar het gebouw van de Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft geleid. Toen het panel om één uur ’s middags begon, hadden de sprekers een afgeladen zaal voor zich. In groten getale zat men klaar om te luisteren naar de visies van vier professoren op de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen
Professor Daniel Thomas beet het spits af en vertelde over de erosie van de Amerikaanse politiek. Hij ziet de opkomst van Trump als een voorbeeld van de problemen binnen de informele politiek, zoals het niet accepteren van verkiezingsuitkomsten en het vertellen van onwaarheden. Echter, in de woorden van de leden van het panel: ‘Trump is not the cause, but the symptom of a broken system’.
 
Als tweede spreker vertelde professor Nicholas Blarel over de redenen voor Trumps winst in de verkiezingen. Volgens hem heeft Trump een breed scala aan kiezers weten aan te spreken. Zo heeft hij de middenstand gelokt door te hameren op een economisch beleid, gericht op de binnenlandse (banen)markt. Ook wist hij een groot deel van de kiezers voor zich te winnen door tegen de gevestigde orde aan te trappen.
Het anti-buitenlandbeleid dat Trump aankondigt met de leus ‘America first’, heeft hem in ieder geval geen windeieren gelegd. Het is volgens Blarel nu een kwestie van afwachten of Trump zijn harde lijn zal doorzetten of juist zijn standpunten zal matigen nu hij daadwerkelijk president is.
Als derde was doctor Brenda van Coppenolle aan de beurt. Ze is van mening dat Trump is verkozen vanwege het feit dat Amerika nog erg seksistisch ingesteld is en omdat Trump simpelweg een meer begrijpelijke oplossing bracht voor het meest prangende probleem in de VS: economische ongelijkheid.
Professor Arjen Boin had een meer bestuurskundige visie op het geheel. Hij vertelde de zaal over zijn persoonlijke ervaringen in Amerika en stelde dat de gemiddelde Amerikaan lang niet zo stereotypisch is als men vaak denkt. De doorsnee Amerikaan hééft geen drie banen, ís geen vrouwenhater, ís niet racistisch. De winst van Trump was dus veeleer te danken aan de hevige haatgevoelens die het Amerikaanse volk koestert jegens Hillary Clinton. Het is volgens Boin haar beruchtheid als elitist en toonbeeld van de gevestigde orde, die ervoor heeft gezorgd dat een personalistische demagoog aan de macht is gekomen.
Hierna was er ruimte om vragen te stellen. Er werd gesproken over polarisatie én popularisatie van de politiek, de wellicht noodzakelijke herstructurering die de beide partijen zullen doormaken en de gevolgen voor de Westerse relaties met China.
Afsluitend, na anderhalf uur lang een debat te hebben gevoerd dat gekenmerkt werd door angst voor en onzekerheid over de toekomst, stak Brenda van Coppenolle het publiek een hart onder de riem: wees niet ontmoedigd! Er moeten weliswaar hevige veranderingen optreden in de hedendaagse politiek, maar dit is zeker geen verloren zaak. Zolang we maar blijven doorzetten, ziet onze toekomst er nog altijd rooskleurig uit.

Door: Thijn van der Kooi
 

Contact

Uw naam
Geen naam

Uw Email
Geen (geldige) email

Bericht
Geen bericht.


Invalid Input

Partners

Independer
 
Autoverzekering vergelijken
 
Energie vergelijken
 
Autoverzekering
  LOGGGO
  Geld.nl logo wit blauw Copy3x

 

 

Opening hours

Openings hours
Leiden and The Hague
 
Monday 10:00-17:00
Tuesday* 10:00-17:00
Wednesday 10:00-17:00
Thursday 13:00-17:00
Friday 10:00-17:00
Weekend Closed
 
 * Op donderdag heeft het bestuur tot 13:00 vergadering
On Thursday the room is closed due weekly boardmeetings until 13:00