Interfacultair Congres

Op dinsdag 4 april vond het Interfacultair Congres plaats in het Kamerlingh Onnes Gebouw. Deze thema-avond over veiligheid werd verzorgd door verschillende studieverenigingen uit Leiden, waaronder de SPIL. De avond werd afgetrapt met een welkomstwoord van rector magnificus Carel Stolker, die ons een korte introductie gaf over de sprekers van de avond. De zes sprekers zullen de studenten op een toegankelijke wijze een lezing geven over hun expertise op het gebied van veiligheid. Een onderwerp dat leeft onder de samenleving en toonaangevend was in de verkiezingsstrijd van afgelopen maart. Het was dan ook niet verwonderlijk dat deze avond de interesse van vele studenten had gewekt. 

De avond was onderverdeeld in drie rondes waarin de studenten een keuze konden maken tussen twee sprekers. Voor de eerste ronde kon gekozen worden voor een lezing van ofwel Edwin Bakker, hoogleraar terrorisme en contraterrorisme, ofwel Joost Augusteijn, assistent-professor Europese Geschiedenis. Hoogleraar Edwin Bakker begon zijn praatje met het tonen van een aantal schokkende beelden van terroristische aanslagen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in West-Europa. Zijn boodschap was echter verrassend: statistisch gezien is het aantal doden door terroristische aanslagen – op enkele uitschieters na- flink afgenomen in vergelijking met de jaren ‘70/’80 van de vorige eeuw. Ironisch genoeg lijkt onze angst voor terrorisme meer en meer toe te nemen. Bakker geeft hiervoor als verklaring dat er tegenwoordig overal dreigende beelden op het internet circuleren, waardoor de impact van terrorisme groter lijkt. Bakker sloot zijn betoog af met een wijze boodschap voor de studenten: laat je niet bang maken, want dat is precies wat ze willen.

Niemand minder dan Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en echtgenoot van prinses Margriet, sprak ons toe in de tweede ronde. Het kernpunt van zijn betoog was het grote belang van de OVV. Daarnaast benadrukte Van Vollenhoven de waarde en betekenis van de onafhankelijkheid van onderzoek, om zo belangenverstrengeling in de kiem te smoren. De waarheid is belangrijk om de precieze reden te achterhalen waarom en hoe iets gebeurd is en hier lering uit te kunnen trekken. “Maar de waarheid is niet altijd geliefd. Het belang hiervan is echter groots. We moeten onderzoeksjournalisten, klokkenluiders en de onafhankelijke OVV koesteren”, stelde Van Vollenhoven, terwijl ik om mij heen gefluister opving waarin duidelijk werd dat er om mij heen iedereen tot het unanieme besluit was gekomen dat de heer van Vollenhoven vast een hele goede opa zou zijn voor zijn kleinkinderen. In de afsluiting van zijn betoog pleitte hij voor dat ook burgers een beroep zouden moeten kunnen doen op de OVV. Omdat we leven in een tijd van zelfregulering en de veiligheid aan de sector zelf wordt overgelaten zou dit kunnen leiden tot gesjoemel met de regels, wat het wantrouwen in de sector én in de overheid in de hand werkt. Met zijn glas geheven en hem op geen enkele ‘uh’ of spreekfout betrapt te hebben, bedankte hij ons voor de eer om hier te staan. Met een hartelijk applaus en een prachtige bos bloemen in de hand verliet hij de zaal, vergezeld met zijn 4 beveiligers. 

Als een van de laatste sprekers trok Dick Schoof de aandacht van de volle Cleveringa zaal. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is een van de meest aangewezen personen om te praten over de kwesties die de veiligheid van ons land bedreigen of beïnvloeden. De heer Schoof waarschuwde in zijn speech dat we niet naïef moeten zijn als het gaat om het belang van cyberterrorisme, een kwestie die centraal stond in zijn speech. Buitenlandse hackers proberen constant in de Nederlandse computersystemen in te breken en zo onze economie te saboteren. Dit is erg lastig te bestrijden. Daarnaast focuste de nationaal coördinator op het feit dat de kans dat er jihadisten terugkeren naar Nederland als het kalifaat van IS valt erg groot is. We moeten maatregelen nemen om het gevaar van de terugkerende jihadisten te kunnen beperken op een rechtvaardige manier. Hij gaf het voorbeeld van de uitbreiding in de wetgeving rond om inlichtingen en veiligheidsdiensten om terrorisme verdachten te analyseren. Jihadisten worden vanaf nu bij terugkomst direct opgevangen en ondervraagd. Volgens de topambtenaar is internationaal isolement totaal geen optie, juist nu is samenwerking van groot belang. Informatie delen is de sleutel voor het behouden van de veiligheid in ons land en als er antwoord moet worden gegeven op aanvallen moet dit in internationaal verband gebeuren. Via de Europese Unie, Verenigde Naties, en de verschillende gerechtshoven waarbij we toe behoren.

Na de interessante lezingen werd het congres afgesloten met een borrel. Enkele sprekers waren zo enthousiast dat zij nog even bleven hangen om met de studenten te kletsen. Een praatje maken met Pieter van Vollenhoven, wie wil dat nou niet?

Door Romy Bruynzeel, Mindy de Jong en Ali Malekie
 

Contact

Uw naam
Geen naam

Uw Email
Geen (geldige) email

Bericht
Geen bericht.


Invalid Input

Partners

Independer
 
Autoverzekering vergelijken
 
Energie vergelijken
 
Autoverzekering
  LOGGGO
  Geld.nl logo wit blauw Copy3x

 

 

Opening hours

Openings hours
Leiden and The Hague
 
Monday 10:00-17:00
Tuesday* 10:00-17:00
Wednesday 10:00-17:00
Thursday 13:00-17:00
Friday 10:00-17:00
Weekend Closed
 
 * Op donderdag heeft het bestuur tot 13:00 vergadering
On Thursday the room is closed due weekly boardmeetings until 13:00