External

-        The student association for Political Science in Leiden now has 1100 members! Do you want to reach them to bring your organization or activity under the eyes of Political Science students? .  We have the following to offer:

Almanak

-        Een advertentie in onze Almanak. Dit boekwerk geeft een jaaroverzicht van de vereniging en zal nog jarenlang in de boekenkast van onze leden staan. 

Debat

-        Een advertentie in het semiwetenschappelijk blad ‘Debat’ dat elk kwartaal naar alle leden van de vereniging en alle medewerkers van het Instituut Politieke Wetenschappen wordt verstuurd. Mogelijkheden zijn in ieder geval advertenties op A4 en half-A4 formaat.

Nieuwsbrief

-        Een advertentie in de nieuwsbrief die maandelijks aan alle leden wordt verstuurd. Hierin is het mogelijk om uw organisatie of evenement door middel van een korte toelichting bekend te maken onder onze leden.

Website

-        Op onze site plaatsen wij stagemogelijkheden die interessant zijn voor politicologen in spé. Indien u een stage aan te bieden heeft, stuur ons dan in ieder geval de vereisten, de functieomschrijving, de deadline, uw contactgegevens en een afbeelding die wij bij uw advertentie kunnen plaatsen.

-        Organiseert u een congres, lezing of workshop? Ook deze kunnen wij als tip promoten op onze website. Stuur ons een bericht met informatie over het evenement, de datum en een bijgaande afbeelding.

Facultair

-        Facultaire advertenties zijn ook mogelijk via de SPIL. Door de goede contacten tussen de studieverenigingen op de Faculteit der Sociale Wetenschappen is het mogelijk om promotie uit te voeren onder de 6000 studenten die lid zijn bij de verschillende verenigingen die aan deze faculteit gebonden zijn.

-        Natuurlijk zijn er nog veel andere advertentiemogelijkheden om in contact te komen met onze leden! Neem voor alle informatie en vragen omtrent de advertentiemogelijkheden bij de SPIL vooral This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met ons op. 

Almanac

-        An advertisement in our Almanac. This book gives a year account of the association and will be on the bookshelves of many members for years to come. 

Debat

-        An advertisement in the semi-scientific magazine “Debat” that gets send to all the members of the association and all the employees of the Political science institute four times a year. There are opportunities for A4 or half A4 sized advertisements.

Newsletter

-        An advertisement in our monthly newsletter which gets sent to all the members. In which it's possible to show your organization or activity by giving a short description.

Website

-        On our website we place internship positions which could be interesting for future political scientists. If you have an interesting internship to offer please contact us with the requirements, a job description, the deadline, your contact information and a picture that we can place with your advertisement.

-        Are you organizing a convention, reading or workshop? We can also promote these as tips on our website. Please contact us with information about the event, the date and an accompanying image.

Faculty

-        Faculty wide advertisements are also possible via the SPIL. Because of the good relations between the SPIL and the faculty it's possible to promote among the 6000 students associated with the faculty and the associations associated with the faculty.

-        These examples are just that: examples. There are a lot of other ways to contact our members! If you'd want more information about promotion at the SPIL don't hesitate to contact us!

 

Contact

Your name
Geen naam

Your email
Geen (geldige) email

Message
Geen bericht.


Invalid Input

Partners

Independer
 
Autoverzekering vergelijken
 
Energie vergelijken
 
Autoverzekering
  LOGGGO
  Geld.nl logo wit blauw Copy3x

 

 

Opening hours

Openings hours
Leiden and The Hague
 
Monday 10:00-17:00
Tuesday* 10:00-17:00
Wednesday 10:00-17:00
Thursday 13:00-17:00
Friday 10:00-17:00
Weekend Closed
 
 * Op donderdag heeft het bestuur tot 13:00 vergadering
On Thursday the room is closed due weekly boardmeetings until 13:00